2-Formyl-4-furanboronic acid

SA-004

2-Formyl-4-furanboronic acid, 98%


Category : Boronic Acids CAS No : [62306-80-3]

5-Carboxy-2-methylbenzeneboronic acid

SA-013

5-Carboxy-2-methylbenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [170230-88-3]

3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid

SA-286

3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [872460-12-3]

4-Fluoro-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid

SA-293

4-Fluoro-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [182344-23-6]

4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid

SA-294

4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, 98%


Category : Boronic Acids CAS No : [854778-31-7]

2-Aminopyrimidine-5-boronic acid

SA-537

2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [936250-22-5]

2-Cyano-6-fluorobenzeneboronic acid

SA-541

2-Cyano-6-fluorobenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [656235-44-8]

Tavaborole

SL-264

Tavaborole, 98%


Category : Life Science Products CAS No : [174671-46-6]

Tavaborole-d<sub>2</sub>

SL-265

Tavaborole-d2, 98% (CP)


Category : Life Science Products CAS No : [942047-50-9]

Related CAS No. : [174671-46-6] of the unlabelled compound
2-Methoxy-5-(4-pyridinyl)phenylboronic acid

SI-153

2-Methoxy-5-(4-pyridinyl)phenylboronic acid, 97%


Category : Pyridines CAS No : [196861-33-3]

(3-(tert-butyl)-4,5-dimethoxyphenyl)boronic acid

SI-217

(3-(tert-butyl)-4,5-dimethoxyphenyl)boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [168985-95-3]

(S)-4-Borono-L-phenylalanine

SI-307

(S)-4-Borono-L-phenylalanine, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [76410-58-7]

(S)-2,2

SI-309

(S)-2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthyl-3,3'-diyldiboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [220204-00-2]

3,4-Dimethoxy-2-((methoxymethoxy)methylbenzeneboronic acid

SI-316

3,4-Dimethoxy-2-((methoxymethoxy)methylbenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [220956-32-1]

Naphthalene-1,4-diyldiboronic acid

SI-361

Naphthalene-1,4-diyldiboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [22871-75-6]

Pyridine-3-boronic acid

SI-417

Pyridine-3-boronic acid, 97%


Category : Pyridines CAS No : [1692-25-7]

N-Boc-indole-2-boronic acid

SI-426

N-Boc-indole-2-boronic acid, 97%


Category : Indoles CAS No : [213318-44-6]

N-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid

SI-427

N-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid, 97%


Category : Indoles CAS No : [475102-11-5]

N-Boc-5-chloroindole-2-boronic acid

SI-428

N-Boc-5-chloroindole-2-boronic acid, 97%


Category : Indoles CAS No : [475102-12-6]

N-Boc-5-bromoindole-2-boronic acid

SI-429

N-Boc-5-bromoindole-2-boronic acid, 97%


Category : Indoles CAS No : [475102-13-7]

N-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid

SI-430

N-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 97%


Category : Indoles CAS No : [290331-71-4]

N-Boc-5-methylindole-2-boronic acid

SI-431

N-Boc-5-methylindole-2-boronic acid, 97%


Category : Indoles CAS No : [475102-14-8]

N-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid

SI-432

N-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid, 97%


Category : Fluorinated Building Blocks CAS No : [352359-23-0]

N-Boc-5-Cyanoindole-2-boronic acid

SI-433

N-Boc-5-Cyanoindole-2-boronic acid, 97%


Category : Indoles CAS No : [475102-15-9]

2,4-Dimethoxy-6-methylbenzeneboronic acid

SI-516

2,4-Dimethoxy-6-methylbenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [202390-71-4]

3-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid

SI-522

3-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [873566-75-7]

2-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid

SI-524

2-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [959996-48-6]

3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid

SI-527

3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [149507-26-6]

1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid

SI-530

1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [344591-91-9]

Pyridine-2-boronic acid

SI-584

Pyridine-2-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [197958-29-5]

6-Methoxypyridine-2-boronic acid

SA-653

6-Methoxypyridine-2-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [372963-51-4]

6-Methoxypyrazine-2-boronic acid

SA-678

6-Methoxypyrazine-2-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [934346-27-7]

2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid

SA-703

2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [133730-34-4]

5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid

SA-710 

5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [871329-53-2]

6-Chloropyrazine-2-boronic acid

SA-762

6-Chloropyrazine-2-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [1310404-64-8]

1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidine boronic acid

SA-865

1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidine boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [70523-23-8]

2-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid

SA-894

2-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [406482-19-7]

5-tert-Butoxypyrazine-2-boronic acid

SA-911

5-tert-Butoxypyrazine-2-boronic acid, 96%


Category : Boronic Acids

5-Methoxypyrazine-2-boronic acid

SA-922

5-Methoxypyrazine-2-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [1207738-71-3]

5-Isopropoxypyrazine-2-boronic acid

SA-923

5-Isopropoxypyrazine-2-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [1309982-43-1]

5-n-Propoxypyrazine-2-boronic acid

SA-924

5-n-Propoxypyrazine-2-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids

5-Ethoxypyrazine-2-boronic acid

SA-925

5-Ethoxypyrazine-2-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [1310404-62-6]

3-Methoxy-4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid

SA-956

3-Methoxy-4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [603122-41-4]

3-Biphenylboronic acid

SA-970

3-Biphenylboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [5122-95-2]

5-Methylfuran-2-boronic acid

SA-998

5-Methylfuran-2-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [62306-79-0]

2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid

SA-1035 

2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [1256345-60-4]

5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid

SA-1067

5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [179897-94-0]

5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid

SA-1068

5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [259209-20-6]

4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid

SA-1078

4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [481681-02-1]

3-(Dansylamino)phenylboronic acid

SL-861

3-(Dansylamino)phenylboronic acid, 97%


Category : Chemical Biology CAS No : [75806-94-9]

3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-boronic acid

SA-1121

3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-boronic acid, 96%


Category : Pyridines CAS No : [1365108-20-8]

10-Phenylanthracene-9-boronic acid

SA-1180

10-Phenylanthracene-9-boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [334658-75-2]

9,9-Didodecyl-9H-fluorene-2,7-diboronic acid

SA-1189

9,9-Didodecyl-9H-fluorene-2,7-diboronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [480424-86-0]

4-(Triisopropylsilyloxy)phenyl boronic acid

SA-1219

4-(Triisopropylsilyloxy)phenyl boronic acid, 97%


Category : Boronic Acids CAS No : [643090-93-1]